"Die Afrikaner" koerant is die mondstuk van Die Herstigte Nasionale Party, nou al vir meer as 40 jaar.

U kan gerus inteken. Die koerant is beskikbaar in elektroniese vorm of as 'n gewone koerant per pos.
Om in te teken, kliek die volgende skakel, vul die vorm in en epos, of skakel ons vir meer besonderhede.
http://www.dieafrikaner.co.za/inteken2.htm

Om Die Afrikaner af te laai, kliek HIER

 

Kuier gerus by Die Afrikaner by ons FACEBOOK werf. Kliek HIER.

2013-09-13

Bedank die boer

TLU SA het onlangs bewusmakingsborde bekendgestel met die boodskap: Het jy vandag geet, Bedank die boer en sy werkers. Geen boer, geen kos, geen toekoms.

Die belering van blanke boere word al hoe feller op verskillende maniere deur die ANC-regime toegepas.

Een van die wyses is deur wetgewing en die landbousektor word deur sowat drie beoogde wette in die gesig gestaar. Binnekort word n wysigingswetsontwerp op die restitusie van grondregte (wat volgens die ANC in 1913 ontneem is) in die parlement ter tafel gel. Di wetgewing word oor n wye spektrum beskryf as n manier om nuwe grondeise te gebruik om grondonteiening te bevorder.


Ng wetgewing wat in die pyplyn is, is die wetsontwerp op eiendomswaardasie en die wetsontwerp op onteiening. Volgens eersgenoemde sal die staat besluit wat die waarde van n bepaalde stuk grond is en sal eensydig daarvolgens vergoeding uitbetaal. Die beoogde onteieningswet gee ook die staat diktatoriale magte aangesien dit grondonteiening toelaat voordat die staat al die nodige vereistes nagekom het soos dit in die grondwet uiteengesit word.


Grondeise wat tans in die Cullinan-omgewing aan die gang is, is onlangs teengestaan en die boere in di omgewing dring daarop aan dat bewys gelewer moet word dat die eise wel wettig is. Dit volg nadat van die eisers (soos 50-90% grondeisers tot dusver) geskik het om eerder net geldelik gekompenseer te word. Die staat wou toe net die grond waardeer om die geld uit te betaal. Die boere meen egter dat nog eise in die toekoms kan volg, en dring aan op bewyse dat die grondeise wel wettig is.


Die grondoudit wat die ANC-regime pas bekendgemaak het, is daarop gemik om die skroewe verder aan te draai. Alhoewel daar n komitee bestaan, waarop verskeie rolspelers in die landbou dien, het die ANC-regime eensydig gegaan en n grondoudit laat doen wat glo drie jaar geneem het.

Meer... Laai "Die Afrikaner" af en lees die hele koerant.

 

2012-02-16

Europese parlement Ingelig

Vlaams Belang se Europese parlementslid, mnr. Philip Clayes, (tweede van links) en ander parlementarirs wat die inligtingsessie bygewoon het, waartydens mnr. Henk van de Graaf (met rekenaar voor hom) hulle oor die plaasmoorde in Suid-Afrika toegespreek het.

Verdere optrede gaan volg op die pas afgelope besoek van die sekretaris van die Afrikaner Volksraad, mnr. Henk van de Graaf, om die buiteland bewus te maak van die ware omvang van die volksmoord op die Afrikanervolk.

  Nagenoeg agt lande se parlementarirs het in die Europese Parlement (EP) geluister na die inligtingsessie wat mnr. Van de Graaf gehou het oor die plaasmoorde in Suid-Afrika. 

  Hulle het geweet hier is n probleem in Suid-Afrika, maar het nie geweet wat die omvang  daarvan is nie.

  Daar kan verwag word dat n mosie in die EP teen die plaasmoorde sal volg. n Opvolgmosie sal ook in die Nederlandse parlement dien. Ook in die Belgiese Senaat kan n  mosie verwag word.

    Mnr. Van de Graaf het n sy toespraak in die EP sewe sessies met die Franse, Duitse, Engelse en Vlaamse media gehad. Video-opnames van onderhoude met onder meer Vlaams Belang se EP-lid, Philip Clayes, asook die EP-lid en leier van die British National Party, Nick Griffin, is op die webblaaie van hul onderskeie partye en Youtube beskikbaar.  Van die videos is getiteld, Nick Griffin BNP MEP state-sanctioned racist murder of white farmers in Africa en Genocide in Zuid-Afrika by Vlaamsbelang.

    Die boodskap word ook in Amerika via internet uitgedra, waar n dringende oproep gedoen word dat by bepaalde Suid-Afrikaanse ambassades oorsee betoog moet word teen die volksmoord op die Afrikanervolk.

 

Meer... Laai "Die Afrikaner" af en lees die hele koerant.

2012-02-03

Die verbranding van hierdie boek is n simboliese daad waardeur n boodskap aan die liberaliste oorgedra word dat die aanslag op die Afrikanervolk moet eindig.

Lees verder... laai sommer die hele koerant af - KLIEK HIER.

2011-12-02

Die Rand Struikel

Suid-Afrika se buurland, Zimbabwe, se ekonomiese ondergang onder n Afrika-diktator word bevestig deur die waardeloosheid van hul geld. Suid-Afrika is op dieselfde pad.

Die Suid-Afrikaanse rand voel die druk vanuit verskeie oorde en het die afgelope tyd aansienlik teenoor al die toonaangewende geldeenhede verswak.
Alhoewel die land se ekonome die bedreigde euro as die hoofrede aangee, kan die interne politieke woelinge in Suid-Afrika se invloed op die verswakking nie gegnoreer word nie. Die rand word op politieke gebied afgerem deur die dreigende nasionalisering van die sosiale rewolusie, staatskorrupsie en nou die inligtingswet.


Daar word voorspel dat die rand in die loop van aanstaande jaar tot R9,00 teenoor die dollar kan verswak, wat die inflasiedruk nog verder sal verhoog. Intussen het die rand reeds verlede week tot R8,50 teenoor die dollar verswak, voordat dit effens versterk het. Teenoor die Britse pond verhandel die rand op R13,14 teenoor R10 n paar weke gelede.


Suid-Afrika het al geleer dat buitelandse beleggers vining is om hulle beleggings uit die land te onttrek as daar onrustigheid ontstaan. Buitelanders was tot verlede week reeds R17,4 miljard netto verkopers van aandele, met die doel om hulle geld te beveilig. Dieselfde tyd verlede jaar was buitelandse beleggers se netto aankope van aandele R29,2 miljard.


Die swak rand kom op n ongele tyd, want daar word groot kapitaalinvesterings beplan op kragsentrales, Spoornet en paaie. n Aansienlike deel van die uitgawes het invoere tot gevolg wat aansienlik duurder word weens die swak rand. Daar is ook buitelandse lenings wat teen n onvoordelige wisselkoers terugbetaal moet word.

2011-09-08

Die noodsaak van vryheid (16): Afrikanernasionalisme

Nasionalisme is n geweldige sterk mag in die lewe van n volk. In die wel en we van die Afrikanervolk het dit n besondere rol gespeel om ons tot die hoogtes te bring wat ons beskore was om te betree. Dit was ook die mag wat ons in tye van druk en swaarkry aangevuur het om voort te beur.


Daar was ook tye in die volkslewe toe dit gelyk het of dit getaan het; toe dit wou lyk asof die volk in die bre nie meer erg daaraan gehad het nie en slegs n relatief klein groep Afrikaners die draers daarvan was. In die onderbewuste van ons volk het dit egter bly sluimer, om dan op bepaalde tye weer na die oppervlakte van die volksbewussyn deur te dring en soos n wegholvuur deur die volkslewe te trek.


Daar is n groep of groepe wat die bestaan van Afrikanernasionalisme ontken omdat hulle slegs in die bestaan van n Boerevolk glo. Hulle s daar bestaan nie n Afrikanervolk nie, en dus kan Afrikanernasionalisme ook nie bestaan nie. Laat ons nie met hulle twis nie.


n Vreemder verskynsel is dat sommige ander, wat ook s dat hulle vryheid  nastreef maar die Volksraadsverkiesing opponeer, Afrikanernasionalisme
as die teenpool van die VVK-aksie voorhou, asof dit wedersyds uitsluitende sake is.


Die verskillende menings maak dit nodig om die vraag te beantwoord: wat
is nasionalisme, of Afrikanernasionalisme dan?


Nasionalisme is al kortliks gedefinieer as liefde vir die eie, dit wil s n vereenselwiging met en n liefde en waardering vir die eie volk en die volk se
eiendomlike, dit is sy identiteit, sy geestelike en kulturele waardes en gebruike, sy herkoms, geskiedenis en vaderland, en alles wat eie is aan daardie volk. Al daardie elemente werk mee om sy besondere lewens- en wreldbeskouing te vorm en hom te maak wat hy is: n unieke volk, onderskeie van alle ander volke op aarde. Hierop kan seker nog baie uitgebrei word, maar vir ons doel kan ons daarmee volstaan.


Een van die sterkste drange van die nasionalisme is die drang na vryheid, oftewel selfbeskikking; die begeerte van n volk om oor sy eie lotgevalle te beslis en nie deur ander oorheers te word nie: nie polities of ekonomies nie, of selfs om nie deur groot getalle vreemdelinge in sy eie lewensruimte, dit wil s sy Godgegewe vaderland verdruk of verdring te word nie.


Dit was daardie drang na vryheid wat ten grondslag gel het van die Groot Trek en die stigting van die Boererepublieke, en wat n die neerlaag van 1902 die brandstof was wat die stryd vir die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961 aangevuur het. Die vryheidsdrang is n onmiskenbare uiting van nasionalisme.


Hoe sommige volksgenote wat die VVK-aksie teenstaan dus Afrikanernasionalisme tnoor die vryheidstrewe wat die daarstelling van n eie Volksraad onderl, kan stel, is net te verklaar as moedswilligheid en kwaadwilligheid.


Iemand kan nog s dat hy van die VVK-benadering as n strategie om die vryheid te bereik, verskil, maar om te kenne te gee dat dit in stryd sou wees met Afrikanernasionalisme, is algehele bog.


Hoe lyk diesulkes se alternatief?
Leef vir n onbepaalde tyd voort onder die hiel van n swart oormag en n onchristelike grondwet wat elke element van Afrikanernasionalisme probeer vernietig; finansier hulle met jou belasting; sien toe hoe hulle jou kinders en kleinkinders se gees in hulle skole en met hulle gelykheidspropaganda vergiftig; en verduur dit maar in die hoop dat daar een of ander tyd n  wonderwerk sal plaasvind wat die situasie sal verander.


Ons glo dat die lotgevalle van nasies en volkere deur die almagtige God wat Hom in sy Woord aan ons geopenbaar het, bestier word.
Daarvoor gebruik Hy mense in sy diens. In daardie geloof het ons tot die VVK-aksie toegetree, en wie weet, dalk is di aksie n voetstap wat deur Hom gerig word op pad na die herstel van ons volk se vryheid, die begin van daardie wonderwerk.


As dit blyk nie so te wees nie, sal ons in stilte en nederigheid in sy wil berus.

2010-09-24

Clive Derby-Lewis, slagoffer van Kommunisme

Clive Derby-Lewis is n blanke slagoffer van die stryd van terrorisme wat Rusland, China en in n minder mate, Kuba, in die laaste drie dekades van die vorige eeu met behulp van Zionistiese finansierders in Suider-Afrika ontketen het. Wat hy gedoen het wil n mens nie noodwendig goedpraat nie, maar as Nelson Mandela ondanks die bloed aan sy hande as n held uit daardie bloedige periode kon getree het, kan Derby-Lewis ook.

Hy het inderwaarheid die slagoffer geword van n onverklaarde oorlog waarin die blanke se politieke vyand feitlik elke rel van die Geneefse Konvensie verbreek het, soos wat genl-maj. Herman Stadler dit in sy trefferboek The Other Side of the Coin uitgebeeld het.

Die verhaal van die man se siekte, wat die afgelope aantal dae in die media ontvou het, vertel die verhaal van n man wat aan die verkeerde kant van die politiek van die dag, in n tronk beland het wat n sewentien jaar vir hom n heltronk geword het. Gn wonder sy politieke vyande het n n vorige mislukte paroolaansoek van Derby-Lewis ges: Let the man rot in jail!

Die feit dat hy in n bedenklike toestand in die hospitaal opgeneem is nadat sy familie en regsverteenwoordiger moes ingryp, spreek boekdele oor die  onmenslikheid van die ANC se tronkowerheid.

Dit herinner n mens aan die onmenslikheid wat in die ANC se struggle kop uitgesteek het, en waarin Nelson Mandela ook n beduidende rol gespeel het. Hierdie onmenslikheid het weer eens kop uitgesteek toe Derby-Lewis enkele dae gelede n noodoperasie moes ondergaan as gevolg van die gangreen

wat hy opgedoen het nadat hy in die tronk oor n bed geval het. Twee tronkamptenare het in die operasieteater rondgestaan en die mediese personeel in die wiele gery. Nadat sy regsverteenwoordiger daaroor beswaar gemaak het, het hulle die operasieprosedure deur n venster dopgehou. Sy prokureur het di optrede as onnodig bestempel. 

Clive is 74 en hy sal nie vlug nie. Die hofbevel ingevolge waarvan hy in die hospitaal opgeneem is, het gelui dat hy onverhinderde behandeling moet ontvang. n Groeisel aan sy voorkop het ook gedui op moontlike velkanker.

Met ons ter perse gaan was dit nie duidelik hoe Derby-Lewis op die behandeling gereageer het nie.

 

- Ray Wagner 

Kliek HIER om in te teken op "Die Afrikaner"

Kliek HIER vir die HNP se webruimte

.

Kopiereg 2012 Strydpers (Edms Bpk)